REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje zgłoszenia wynikające z usterek towaru zakupionego
    w firmie Haprint Tonery s.c.

2. Reklamowany towar musi być dostarczony do działu reklamacji należycie zabezpieczony na czas     transportu.

3. Do każdej przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji,     który znajduje się u dołu strony.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia.

5. Do każdego reklamowanego produktu pod względem jakości wydruku BEZWZGLĘDNIE MUSI być     dołączony wydruk próbny. W przypadku jego braku reklamacja nie będzie rozpatrywana.

6. Reklamacji nie podlegają:

    -towary, których okres gwarancji minął;
    -zgłoszenia reklamacyjne, które nie są opatrzone dokumentami wymienionymi w punkcie 3 i 5;
    -towary z zerwanymi naklejkami identyfikacyjnymi;
    -produkty puste/zużyte;
    -produkty posiadające uszkodzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego      zapakowania bądź zabezpieczenia na czas wysyłki;
    -produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne;

    Prosimy zwracać uwagę na produkty reklamowane przez Państwa klientów czy nie noszą śladów     apełniania, uszkodzeń mechanicznych w postaci złamań, pęknięć, uszkodzonej elektroniki itp. Takie     produkty nie podlegają reklamacji.

7. Wszystkie wysyłki reklamacyjne muszą być uprzednio uzgodnione z handlowcem obsługującym Państwa     firmę.

8. Nie będą odbierane przesyłki wysłane na nasz koszt bez naszej wiedzy i zgody oraz nie zlecone przez     nas.

9. Odbiór reklamacji odbywa sie na koszt Haprint Tonery S.C. tylko i wyłacznie w przypadku tonerów,     pozostały asortyment (tusze, taśmy itp.) relamujący wysyła na swój koszt.

10. Zwrot reklamacji następuje wraz z kolejnym zamówieniem od kupującego (jeżeli zostały rozpatrzone      pozytywnie) w innym przypadku wystawiana jest korekta lub wysyłka na koszt odbiorcy.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI