Zasady postępowania z odpadami:
- Przyjmujemy do utylizacji tylko i wyłącznie wyłącznie zużyte taśmy barwiące, tusze i tonery do   drukarek zakupione w firmie Haprint Tonery S.C.
- Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Oznacza to że, towar wysyłany do utylizacji
  powinien być posegregowany i zabezpieczony, pojemniki po tuszach i tonerach muszą być czyste.
- Przesyłka musi być należycie zabezpieczona na czas transportu. Minimalna ilość pustych kaset
  po tonerach to 20 sztuk waga przesyłki do 30 kg.
- Przesyłka powinna zawierać kartę przekazania odpadów poprawnie wypełnioną,
  która jest do pobrania u dołu strony.
- Klient jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia handlowca w celu umówienia terminu
  odbioru/wysyłki oraz ilości odpadu.

Klient jest zobowiązany posiadać dla kuriera następujący adres wysyłki:

HAPRINT TONERY S.C.
USTOWO 40 M /14
70-001 USTOWO

Na liście przewozowym należy umieścić informację : "UTYLIZACJA"
Prowadzimy wagową ewidencję odpadów.

UWAGA !!!

Przy wypełnianiu karty przekazania odpadów w rubryce "Masa przekazanych odpadów [Mg]"
NALEŻY ZAMIENIĆ KILOGRAMY NA TONY co np. oznacza że:

10 kg = 0,01 Mg
15 kg = 0,015 Mg
30 kg = 0,03 Mg itd.


oraz wypełnić wszystkie zaciemnione pola na karcie przekazania odpadów (w dwóch egzemplarzach) i poprawnie wypełnione karty dołączyć do przesyłki.

Przesyłki których waga przekroczy 30 kg nie zostaną przez nas odebrane a koszt wysyłki w dwie strony pokryje nadawca.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW